บริการของเรา

Our Services

บริการของเรา

พวกเรามีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการให้คำปรึกษาสำหรับการติดตั้งและนำตัวระบบไปใช้ ซึ่งรวมถึงการวางแผนทางด้าน IT การวิเคราะห์ความต้องการ การพัฒนาตัวระบบ Software การฝึกอบรมและช่วยเหลือในการใช้ระบบ โดยซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร ทั้งในด้านการดำเนินงานและการเงินของธุรกิจ ช่วยประสานงานและจัดการระหว่างการขาย การจัดซื้อ การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอรายงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เลือกฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบ
ที่จะช่วยบริหารจัดการสำหรับธุรกิจของคุณ​